เหตุผลที่เลือกเรา

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

Why our customer choose us ?

เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา

ทีมงาน “พรีเมียมการ์ด” ขอสัญญาว่าจะดูแลหน่วยงานของท่านให้ดีที่สุด หากท่านไว้วางใจในทีมงานของบริษัทฯ ให้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ หน่วยงานของท่าน บริษัทฯ มั่นใจว่าเรามีดี ที่ใช้เป็นเหตุผลให้ท่านเลือกตัดสิ้นใจ ดังนี้

1. บริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015
2. ทีมงานมาตรฐานที่มีความจริงใจ ตั้งใจ มุ่งมั่น ให้การรักษาความปลอดภัยมีระสิทธิภาพสูงสุด
3. มีศูนย์ฝึก(กรุงเทพ) ที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ
4. มีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของตนเอง มีห้องคอนโทรลรูม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เราดูแลทีมงานด้วยความรัก จริงใจ และอยากให้พนักงาน รปภ. ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. มีบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
7. สิ่งที่มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน

บริหารงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

ศูนย์ฝึก(กรุงเทพ) ที่มีมาตรฐานสำหรับผลิตพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ

"We provide for our customers"

สิ่งที่มอบให้กับลูกค้าทุกท่าน

1. ตลอดสัญญาว่าจ้ง 365 วัน จะไม่มีจุดขาด
2. จะคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ ปราศจากคนมีประวัติอาชญากรรม
3. อบรมดับเพลงให้ฟรี! หากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ ตั้งแต่ 4 นายขึ้นไป บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมดับเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในให้ ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง (ไม่มีใบรับรอง) และหากมีการจ้างงานตั้งแต่ 8 นายขึ้นไป บริษัทฯ แถม หลักสูตรอพยพหนีไฟ ประจำปี 40% พร้อมหนังสือรับรอง
4. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ประจำหน่วยงานที่ครบครัน ตลอดสัญญาว่าจ้าง
5. มีระบบการตรวจสอบ บุคคลเข้า-ออกพื้นที่
6. มีศูนย์ประสานงาน รับเรื่องร้องเรียน ตลอต 24 ชั่วโมง