เครื่องแบบประจำของบริษัท

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

Security Guard Uniform

เครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย

ชุดเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กร บริษัทจึงออกแบบชุดให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และการให้บริการของท่าน ดังนั้นบริษัทจึงมีชุดเครื่องแบบให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมขององค์กร
 • ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกชุด ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านได้
 • ชุดเป็นค่าใช้จ่ายของ "ผู้รับจ้าง" เป็นคนรับผิดชอบ
 • บริษัทฯ ให้ชุดพนักงานทั้งสิ้น 2 ชุด และแจกฟรี! อีกปีละ 1 ชุด
 • เสื้อเชิ๊ตแขนยาว

  (เหมาะสำหรับหน่วยงานทุกประเภท)

  โปโลแขนสั้น

  (เหมาะสำหรับอาศัยความคล่องตัว)

  ชุดดอว์แมน

  (เหมาะสำหรับเป็นพนักงานต้อนรับ)

  เสื้อสะท้อนแสง

  (เหมาะสำหรับงานจราจร)

  ชุดซาฟารี

  (ชุดหัวหน้าชุด)