เกี่ยวกับเรา

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

About PREMIUM GROUP

บริษัท รักษาความปลอดภัย
พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด

จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 นำทีมบริหารโดย คุณคมสันต์ คงนอก กรรมการผู้จัดการ ดีกรี ปริญญาโทจากมหาลัยนานาชาติ สแตมฟร์ต(เกียรตินิยม) นักบริหารที่มีศาสตร์ การบริหารงานสมัยใหม่ ที่เอาใจใส่การบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 1. ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
 2. บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
 3. ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นนักบริหารงานที่มีวิสัยทัศน์
 4. มีศูนย์ฝึกอบรม(กรุงเทพฯ) ของตนเอง สำหรับฝึกอบรม รปภ. ก่อนการลงพื้นที่
 5. มีเทคโนโลยี รักษาความปลอตภัย ของตนเอง ทำให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. มีการนำระบบควบคุมคุณภาพ KPI มาควบคุม(ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอน
 7. มีทีมงานบริหาร และปฏิบัติการที่มีความสามารถ ทั้ง ทหาร ตำรวจ ทนาย ข้าราชการ พลเรือน ฯลฯ
 8. มีการจ่าย รายได้ และสวัสดิ์การให้กับพนักงานสูง และตรงต่อเวลา สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน
 9. มีการช่วยเหลือสังคมต้นต่าง ๆ อาทิเช่น ทุนการศึกษา วัด สั่งคม บำรุงพุธศาสนา ฯลฯ
 10. มีการคิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม
 • จุดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2556
 • 5 ล้านบาท
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 400 นาย (ปรับปรุง 1 มีนาคม 2563)
 • ทีมงานบริหารภายในกว่า 30 คน
 • มูลค่าทางทรัพย์สิน 30 ล้านบาท
 • ที่อยู่ บริษัท 2521/68 ถนนลาดพร้าวแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310
 • เบอร์โทร02-1150526-7, 02-1150993, 088-5534713
 • อีเมลล์ premiumguard@hotmail.com
 • เว็บไซต์ www premiumgroup.co. th

empower of security standard

สู่การบริการ
ระดับสากล

จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 นำทีมบริหารโดย คุณคมสันต์ คงนอก กรรมการผู้จัดการ ดีกรี ปริญญาโทจากมหาลัยนานาชาติ สแตมฟร์ต(เกียรตินิยม) นักบริหารที่มีศาสตร์ การบริหารงานสมัยใหม่ ที่เอาใจใส่การบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Certificate

เกียรติบัตร และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Our Customers

ลูกค้าของเรา

ความไว้วางใจจากลูกค้า

0 +
ประเภทหมู่บ้าน
0 +
อาคารสำนักงาน
0 +
คอนโดมิเนียม
0 +
โรงงานอุตสาหกรรม
“เพื่อมาตรฐานที่ดีที่สุดของงานรักษาความปลอดภัย เราพร้อมทุ่มเทเพื่อท่าน”

“เราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อความปลอดภัยของท่าน”

คมสันต์ คงนอก – กรรมการผู้จัดการ