อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

Security Technology

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บริษัทรักษาความปลอดภัย พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนในการให้บริการ โดยอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นของแถมให้กับลูกค้าตามหน่วยงาน ซึ่งพิจารณาจาก ลักษณะทางกายภายของพื้นที่ ความเสี่ยงของพื้นที่ จำนวนการว่าจ้าง ฯลฯ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ดังกล่าว ผนึกกำลังกันกับ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีศักยภาพ จะทำให้พื้นที่ของท่าน มีความปลอดภัย สูงสุด โดยบริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย มาช่วยสนับสนุน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ห้อง Control Room

ศูนย์ปฏิบัติการ และประสานงานกลางตลอด 24 ชั่วโมง
ไว้สำหรับรองรับลูกค้า และทีมงานทุกคน

ระบบกล้องวงจรปิด ดูออนไลน์ & ออฟไลน์

เฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ ภายในพื้นที่ของคุณ
ใช้เป็นหลักฐานได้ หากมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

ระบบตรวจจับใบหน้า Face Detechtion

เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า ค้นหาใบหน้าของบุคคลจากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าที่ได้ เพื่อตรวจจับได้
และเมื่อเปรียบเทียบเสร็จก็จะแสดงผลใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูล
  • ถ่ายรูปเก็บข้อมูลได้หลายรูป
  • พกพาสะดวก
  • มี GPS ติดตามเครื่องสูญหาย
  • ดูข้อมูลแบบ Real Time
  • อ่านข้อมูลจากชิปบัตรประชาชนได้
  • เช็ครถค้างคืนในพื้นที่ได้
  • ปริ้นข้อมูลออกทางสลิบได้ในตัว
  • คำนวนเวลาจอดรถได้
  • สะดวกด้วยการสั่งการด้วยเสียง
  • ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

โทรศัพท์ พร้อมอินเตอร์เน็ต

เพื่อการสื่อสาร รายงานเหตุการณ์ ประจำวัน
พร้อมโทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง

เครื่องบันทึกวิดิโอ

เครื่องมือบันทึกในตัวที่สามารถบันทึกการทำงาน หรือช่วงเวลาตรวจลาดตระเวนในแต่ละพื้นที่

เครื่องวัดอุณหภูมิ

ตรวจสอบคัดกรองผู้ป่วย ก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

เครื่องตรวจจับควัน

การตรวจจับอนุภาคควันไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย
เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ

ระบบไม้กระดก Visitor Management

หยุดยานพาหนะและแลกบัตรผู้มาติดต่อ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่

เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับอาวุธและ วัตถุที่เป็นโละ รวมถึงโลหะผสม

วิทยุสื่อสาร Walkie Talkie

การติดต่อสื่อและประสานงานระยะไกล

ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบ้านอัจฉริยะ
Home Smart Security

นวัตกรรม Smart Home แห่งอนาคต แอพเดียวสั่งงานได้ครบ สะดวก ปลอดภัย