การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

Criminal Record Check

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

บริษัทฯ ได้นำพาพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจประวัติอาชญากรร และนำผลการตรวจประกอบการยื่นประกอบการเป็นพนัมกงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต อีกทั้งเป็นการคัดกรองผู้ที่ไม่มีประวัติอาชญากรรม ซึ่งหากผู้ใดที่มีประวัติอาชญากรรม บริษัทฯก็จะขอระงับการว่าจ้าง ไม่ให้เข้าพื้นที่ ณ หน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ผลจากการตรวจประวัติ อาชญากรรม หนักงานของพรีเมี่ยมการ์ด ไม่มีประวัติเสีย และเหมาะสำหรับการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

  1. ตรวจจากศูนย์ประวัติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2. ตรวจจากกองทะเบียนกลางผู้ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
  3. ตรวจพฤติกรรมจาก ศูนย์ข้อมูลกลาง มูลนิธิ รปภ.ไทย
  4. ตรวจสอบจากข้อมูลประวัติ การทำงานจากบริษัทฯ รักษาความปลอดภัยเดิมที่เคยทำงาน
  5. หากพนักงานคนใดมีประวัติ คดีร้ายแรง และตรวจพบ พฤติกรรม ที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักความปลอดภัย บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าเป็นพนักงาน ทุกกรณี