การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

PREMIUM GUARD
มาตรฐาน ISO 9001:2015

Criminal Record Check

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

พนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ และอบรมแล้ว จะต้องถูกตรวจสอบ ประวัติ อาชญากรรม และพฤติกรรมส่วนตัว โดยบริษัทฯ มีเครื่องมือในการตรวจไต้ 4 ช่องทางดังนี้

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

  1. ตรวจจากศูนย์ประวัติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2. ตรวจจากกองทะเบียนกลางผู้ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
  3. ตรวจพฤติกรรมจาก ศูนย์ข้อมูลกลาง มูลนิธิ รปภ.ไทย
  4. ตรวจสอบจากข้อมูลประวัติ การทำงานจากบริษัทฯ รักษาความปลอดภัยเดิมที่เคยทำงาน
  5. หากพนักงานคนใดมีประวัติ คดีร้ายแรง และตรวจพบ พฤติกรรม ที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานรักความปลอดภัย บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การรับเข้าเป็นพนักงาน ทุกกรณี